[Short-fic] Nghề bảo mẫu (Bonus full)

You're the one !
You’re the one !

Đoạn kết này là món quà tớ muốn tặng cho tất cả ai ship couple KyuChul và đã cố gắng chờ đợi sự lười biếng này @.@

Warning : Không dành cho bạn nào không thích hình tượng Chul tỉ dính dáng tới mấy thứ của con gái !!! Đã hoàn thành ^^

Tiếp tục đọc

Advertisements